Zmaj je mitsko biće, uglavnom predstavljeno kao velika zmija ili gmizavac sa magijskim i drugim moćima. Vjeruje se da su legende o zmajevima nastale nezavisno u raznim kulturama, pa su stoga i predstave o zmaju nešto što zavisi od kulturnog okvira u kome se krećemo.

Zmaj

Dok su u zapadnoevropskoj tradiciji zmajevi predstavljeni kao zla bića, u Kini su zmajevi općenito dobri.

Također pogledajte

uredi