Zastava Izraela

Zastava Izraela

Zastava Izraela donesena 28. oktobra 1948. Po nastanku države to je simbol zemlje. Sastoji se od svjetlo - plave i bijele boje. U sredini je Davidova zvijezda.

Civilna pomorska zastava
Mornarička zastava