Wikipedia:Virtualni sastanci/20-01-2014

Zapisnik virtualnog sastanka, održan 20. januara 2014. godine

Opći detaljiUredi

Dnevni redUredi

  • Prijedlog za nove čekjuzere
  • Wikimedia BiH
  • Nastavak čišćenja kratkih članaka
  • Sinhronizacija šablona sa en.wiki
  • Ostala standardizacija

SadržajUredi

Nakon kratkog upoznavanja, voditelj sastanka je doslovno odmah krenuo na prvu tačku dnevnog reda:

1. Prijedlog za nove čekjuzere

Predloženo rješenje: Zaključilo se da idemo na glasanje, bez obzira što je hronični nedostatak aktivnih korisnika, a potencijalni kandidati su: KWiki, AnToni i Edinwiki. Dogovoreno je da se ova tema aktivira na čaršiji odnosno na stranici za prijedlog administratora / birokrata / checkusera.

2. Wikimedia BiH

Krenulo se od prethodnog prijedloga korisnika AnTonija. Prvi prijedlog je bio da se ova organizacija pokrene unutar BiH. Za prvog predsjednika jednoglasno je proglašen (izglasan) AnToni. Korisnici u BiH činili bi okosnicu te organizacije, a u inostranstvu bi bile organizirane podružnice. Za početak je bitno osnovati Odbor, a kasnije ćemo birati predsjednika. Taj odbor bi imao zaduženje propagirati wiki na televiziji, u novinama i po drugim medijima. C3r4 je uzeo zadatak da se raspita kako je sa prijavljivanjem organizacija u BiH. Na Čaršiji treba da se postavi stranica gdje se svi zaintereisirani mogu prijaviti sa svojim idejama.

3. Nastavak čišćenja kratkih članaka

Nakon kratkog rezimea dosad učinjenog (očišćenog), stavljen je naglasak za masovnim učešćem (a ne kao do sada samo onih koji su se prijavili za učešće u projektu), a postoji i prijedlog da se uvedu nagrade za najbolje očišćen(e) članak/članke, u smislu takmičenja u čišćenju/spašavanju kratkih članaka. Bitno je da napravimo neke norme o člancima, te šta jedan članak mora imati.

4. Standardiziranje, sinhroniziranje...

Zaključak je da će se Edinwiki i BošnjakArmin baciti na to. Uskoro više informacija. Korisnici: Golden Bosnian Lily i Šemso98 su na sebe uzeli obavezu redovnog ažuriranja Facebook stranice: Wikipedija na bosanskom jeziku.