Wikipedia:Neslobodan sadržaj

(Preusmjereno sa Wikipedia:Fer korištenje)

Napomena: Ovaj članak objašnjava pravila korištenja materijala i drugih radova sa autorskim pravima, koja su navedena na engleskoj verziji ovog članka (vidi uputstvo na engleskoj Wikipediji), te se ne smatraju punosnažnim pravilima Wikipedije na bosanskom jeziku. Samo pravila navedena o fer korištenju na Wikipediji na engleskom jeziku su punosnažna. Ova objašnjenja su namjenjena onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da čitaju pravila na engleskom jeziku kao i onima koji traže specifične prijedloge kako da se pridržavaju tih pravila.

Fer korištenje kao korištenje materijala i radova za svhe komentara, kritike, izvještavanja, obrazovanja i izučavanja ne smatra se kršenjem autorskih prava. Ipak slijedeće stvari se moraju uzeti u obzir pri odlučivanju da li određeni materijal ili rad se može smatrati fer korištenjem:

  • Karakter i svrha korištenja i pitanje da li se radi o komercijalnom ili neprofitnom korištenju.
  • Karakter djela ili materijala sa autorskim pravima
  • Količina korištenja materijala zaštićena autorskim pravima u poređenju sa ostatkom materijala u upotrebi
  • Efekat na vrijednost koji će određeno korištenje imati na materijal zaštićen autorskim pravima

Da bi jednostavnije razumjeli na koji način koristiti materijal ili radove zaštićene autorskim pravima u svrhu fer korištenja pratite ove prijedloge:

  • Koristite materijal isključivo u neprofitne obrazovne svrhe. Komercijalna reprodukcija materijala ili radova je zabranjena
  • Ograničite se na slike ili fotografije isključivo u reprezentativne svrhe manje rezolucije (do 100KB) koji neće biti podložni komercijalnom korištenju i reprodukciji.
  • Koristite se samo manjim procentom autorski zaštićenim tekstom.
  • Ne koristite materijale ili radove za koje znate da će izgubiti na komercijalnoj vrijednosti ako ih stavite u javnu domenu.

Također pogledajteUredi