Wikipedia:Citat dana/Arhiva/Juni

Sve arhive: JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAugustSeptembarOktobarNovembarDecembar


1. juniUredi

Na ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali na zlo uzvrati pravdom.

Konfucije


2. juniUredi

Nesreća je najbolja za spajanje naravi koje su inače sasvim suprotne.

Maksim Gorki


3. juniUredi

Ono što se čini iz ljubavi događa se uvijek s one strane dobra i zla.

Friedrich Nietzsche


4. juniUredi

Postoji mnogo puteva da se čovjek obogati i većinom su ružni.

Francis Bacon


5. juniUredi

Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.

Honoré de Balzac


6. juniUredi

Ljudi se dive hrabrosti, talentu, dobroti, velikim zadacima i velikim iskušenjima, ali ne cijene ništa osim novca.

Henry Becque


7. juniUredi

Dopuštam da žene kleveću samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku.

Ugo Foscolo


8. juniUredi

Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče. Valja se sjetiti da ona uvijek grije.

Maksim Gorki


9. juniUredi

Srcu punom hrabrosti i dobrote treba s vremena na vrijeme nešto opasnosti, inače mu svijet postaje nesnosan.

Friedrich Nietzsche


10. juniUredi

Između ostalih nevolja, glupost ima i ovu osobinu – uvijek se ponavlja.

Seneka


11. juniUredi

Može li se iko sjetiti kad to vremena nisu bila teška i kad novaca nije bilo malo?

Ralph Waldo Emerson


12. juniUredi

Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga posmatrate kako se ponaša kada se nešto deli besplatno.

Ivo Andrić


13. juniUredi

Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te ko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu riječ kaže. Kako onda misliš da živiš?

Meša Selimović


14. juniUredi

Ne vjeruj onima koji mnogo govore o svojoj pravednosti.

Friedrich Nietzsche


15. juniUredi

Ne sudi – da ti ne sude.

Maksim Gorki


16. juniUredi

Dok se voli, dotle se i prašta.

François de La Rochefoucauld


17. juniUredi

Lijepa će te izdati, ružna ti se neće sviđati, siromašna će te upropastiti, a bogata će tobom vladati. Eto, izaberi šta ćeš najlakše podnositi.

Aristip


18. juniUredi

Svaka je istina u nevakat kazana zorli.

Rešad Kadić


19. juniUredi

Postupajući dobro, čovjek se neće ogriješiti ni o predaju ni o običaje, ni o vjeru ni o svoju prirodu.

Dževad Karahasan


20. juniUredi

Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca.

Honoré de Balzac


21. juniUredi

Naši su nedostaci naš najbolji učitelj.

Friedrich Nietzsche


22. juniUredi

Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije dobro ni kad razum živi bez snage.

Maksim Gorki


23. juniUredi

Ko nastoji zadovoljiti sve svoje strasti taj gasi vatru slamom.

Konfucije


24. juniUredi

Ko je samo pravedan taj je i okrutan. Ko bi živio na Zemlji ako bismo svima sudili pravedno?

George Gordon Byron


25. juniUredi

Što čovjek više zna, to više pati.

Victor Hugo


26. juniUredi

U Bosni je imati opasno kao i nemati.

Derviš Sušić


27. juniUredi

Kalup sreće čovjek drži u svojim rukama.

Francis Bacon


28. juniUredi

Najlakše se prihvaća opravdanje kakvo nam odgovara, kakvo želimo.

Nura Bazdulj-Hubijar


29. juniUredi

Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupao nego da [neko] ne bi loše postupio.

Friedrich Nietzsche


30. juniUredi

Nakazno tijelo ne unakazuje duh, ali ljepota duše krasi tijelo.

SenekaSve arhive: JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAugustSeptembarOktobarNovembarDecembar