Wikipedia:Provjeravač/Provjera

Postupak uredi

Ako sumnjate da neki korisnik koristi nekoliko korisničkih imena s lošim namjerama, zahtjev za provjeru sa obrazloženjem navedite na ovoj strani. Zahtjev je potrebno potpisati. Korisnik sa CheckUser pravima će obaviti provjeru ako su razlozi utemeljeni, te će obavijestiti šta je utvrdio u skladu s Wikipedijinim pravilima o čuvanju privatnosti korisnika.

Ako sumnjate u nekoga, ali ne biste htjeli izlaziti sa sumnjama u javnost, pošaljite e-mail korisniku (korisnicima) sa CheckUser pravima.