Veb-server

(Preusmjereno sa Web server)

Veb server je računar na kojem se nalaze veb-stranice. Kako je pristup svakom računaru određen portovima (ulazima) koji su predstavljeni brojevima, tako je i pristup veb serveru određen portom. Port za pristup veb serveru je 80. Svaki server ima IP adresu, tako da kada se neka stranica posjećuje, odnosno neki server, zapravo se posjećuje adresa kao 98.34.65.243:80, gdje broj 80 govori da se radi o veb serveru. Prostor na veb serveru se može zakupiti kod davatelja usluga hostinga (posluživanja) stranica. Dakle, prilikom izrađivanja stranica, da bi one bile dostupne na Internetu, potrebno je da se smjeste na neki veb server. Veb serveri obično dolaze u vidu clustera u velikim centrima podataka ((en)). Naravno, moguće je i od običnog računara napraviti veb server, no to nije tako dobro rješenje iz nekoliko razloga. Kao prvo, veb stranice smještene na serveru moraju biti stalno dostupne, što znači da računar mora biti stalno uključen i spojen na Internet. Također je potrebno imati statičku IP adresu (iako postoje određene "tehnike" za instalaciju servera na računar koji nema statični IP). Veb server bi trebao imati stalnu IP adresu, kako bi mogli registrovati domenu i tu domenu usmjeriti na dotični IP. Na taj način posjetitelji ne moraju pamtiti brojeve (IP) servera već samo adresu kao što je bs.wikipedia.org.

Arhitektura Wikimedia servera

Vanjski linkovi uredi