Vuk II Krsto Frankopan Tržački

Grof Vuk II Krsto Frankopan Tržački (oko 1578–1652) bio je hrvatski plemić iz porodice Frankopan.

Vuk Krsto Frankopan bio je sin Gašpara Frankopana (kapetana ogulinskog i grofa Tržačkog – nazvanog prema naselju Tržac na rijeci Korani, u ono vrijeme u centralnoj Hrvatskoj, a danas u Cazinskoj krajini, Bosna i Hercegovina) i Katarine rođ. Lenković (kćeri Ivana Lenkovića i sestre karlovačkog generala Jurja Lenkovića).

Vuk Krsto Frankopan.jpg

Vuk Krsto se školovao u Ljubljani i u Italiji. Oficir je na Vojnoj krajini. Komandant tvrđave u Modrušu je od 1612. U ratu s Mlečanima, 1615, odlikovao se ličnim herojstvom. Ogulinski kapetan bio je od 1618, senjski potpukovnik od 1620, a karlovački general postao je 1626. Porazio je tursku vojsku kod Karlovca 1627.

Nadživio je svoja dva brata, Jurja i Nikolu, koji je neko vrijeme bio hrvatski ban. Kad je Nikola 1647. umro bez potomaka, njegova imanja naslijedio je Vuk. Uz posjede Frankopana – Bosiljevo, Severin na Kupi, Zvečaj na Mrežnici, Novigrad na Dobri, Črnomelj (u Sloveniji) i Novi Vinodolski – stekao je i posjede u križevačkoj županiji, koje mu je u miraz donijela njegova prva žena Jelena, kći hrvatskog podbana Stjepana Berislavića. Od grofa Edlinga kupio je 1634. imanje Brešce u Štajerskoj.

Jelena mu je rodila sina Gašpara, koji je umro 1651, kao ogulinski kapetan. Druga žena, Uršula grofica Inkofer, rodila mu je sina Jurja (umro 1661. u Karlovcu, kao krajiški podgeneral) i kćer Katarinu, koja se 1641. udala za grofa Petra Zrinskog, a preminula 1673. u Grazu (Austrija).

Nakon Uršuline smrti, oženio se Vuk Frankopan Dorom (rođ. Haller), udovicom barona Paradeisera. Ona mu je rodila sina Frana Krstu Frankopana.

Vanjski linkoviUredi