Vododijelnica

(Preusmjereno sa Vododjelnica)

Vododijelnica ili razvodnica je granica koja razdvaja dva susjedna sliva. To je ustvari zamišljena linija od koje se sve vode sa tla, slivaju u dva različita sliva. Vododjelnicu je lakše odrediti u slučaju brdovitog reljefa jer u tom slučaju granica između dva sliva leži uz topografske grebene, odnosno prostire se duž niza uzvišenja, brda i planina. Ako se vododjelnica prostire ravničarskim reljefom, pogotovo tamo gdje je tlo močvarno onda ju je teže razlučiti.

Vododjelnice se mogu podijeliti na tri grupe:

  • Kontinentalna vododjelnica

je vododjelnica koja razdvaja slivove različitih okeana (na primjer vododjelnica rijeka Kongo - Nil)

  • Glavna (velika) vododjelnica

je ona vododjelnica koja razdvaja slivove rijeka koje se na svom putu do okeana nikada ne sretnu ali ipak otječu u isti okean (primjer: vododjelnica između Žute rijeke i rijeke Yangtze)

  • Manja vododjelnica

dijeli slivove rijeka koje se ulijevaju jedna u drugu (primjer: vododjelnica rijeka Mississippi i Missouri)

Glavne vododjelnice i slivovi na Zemlji.