Vlastela (vlastelin, vir nobilis) su pripadnici povlaštenog feudalnog sloja u srednjovjekovnoj Bosni.

Kao povlašteni feudalni društveni sloj u srednjem vijeku vlastela vuče porijeklo od rodovskog plemstva koje se izdvajalo u plemenu iz ratničke družine u doba prevlasti vojne demokratije u rodovskom društvu. Sva vlastela je hijerarhijski ustrojena kao vazali bosanskog vladara koji im je senior i sizeren. Vlastela ima različite titule, zvanja i dužnosti u srednjovjekovnoj Bosni kao odraz hijerarhijskog niza vazala. Vlastela se dijeli na krupnu i sitnu vlastelu. Krupna vlastela su velmože, a sitna vlasteličići. U ustorjstvu srednjovjekovne Bosne poštuje se regionalni princip države kao odraz teritorijalnopolitičkog razvoja, pri čemu se prepoznaje hijerarhija vlastele sa pojedinog područja (Bosna, Donji kraji, Usora i Soli, Podrinje, Hum). Velmože su malobrojne, dok vlasteličići predstavljaju većinu vlasteoskog sloja (vlastele) u srednjovjekovnoj Bosni.