Vlada Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu sa Ustavom i zakonima.

Vladu Republike Hrvatske čine njen predsjednik (često se naziva i premijer), potpredsjednici i ministri.

Dužnosti Vlade Republike Hrvatske propisane su Ustavom Republike Hrvatske, a način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom.

Sjedište Vlade je u Zagrebu, u Banskim dvorima na Trgu sv. Marka, a vladini Uredi su razmješteni na nekoliko lokacija u gradu.

Dužnosti uredi

Vlada Republike Hrvatske (član 112. Ustava RH):

 • predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
 • predlaže državni budžet i završni račun,
 • provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
 • donosi uredbe za izvršenje zakona,
 • vodi vanjsku i unutrašnju politiku,
 • usmjerava i nadzire rad državne uprave,
 • brine o privrednom razvoju zemlje,
 • usmjerava djelovanje i razvoj javnih službi,
 • obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Vlada pored toga, u okvirima svojih ovlasti donosi uredbe, upravne akte i rješenja o imenovanju i razrješenju dužnosnika i državnih službenika. Vlada odlučuje u slučaju sukoba nadležnosti državnih ustanova, daje odgovore na zastupnička pitanja, utvrđuje prijedloge zakona i drugih propisa, daje mišljenje na zakone i druge propise te donosi strategije razvoja privrednih i društvenih djelatnosti.

Uredi Vlade Republike Hrvatske uredi

 • Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za odnose s javnošću
 • Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za javnu nabavu
 • Ured za ljudska prava
 • Ured za nacionalne manjine
 • Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za ravnopravnost spolova
 • Ured za socijalno partnerstvo
 • Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga
 • Ured Vlade Republike Hrvatske za unutrašnju reviziju
 • Ured za zakonodavstvo

Odnos Vlade RH i Hrvatskog sabora uredi

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a lično su odgovorni za svoje područje rada.

Vanjski linkovi uredi