Vicekralj (također: kralj-namjesnik ili potkralj; eng. viceroy), jest kraljevski zvaničnik koji vlada nekom zemljom, kolonijom ili provincijom u ime i kao predstavnik monarha. Ovaj izraz, koji je u navedenoj engleskoj verziji i najčešći u diplomatskoj upotrebi, potekao je iz latinskog prefiksa vice- u značenju "umjesto" i francuske riječi roi u značenju "kralj". Zemlja ili veća teritorija kojom upravlja vicekralj naziva se potkraljevina (eng. viceroyalty).