Vardar

Vardar protiče kroz Veles

Vardar (makedonski Вардар, grčki Αξιός Axios, latinski Axius) je najveća rijeka Sjeverne Makedonije i jedna od većih na Balkanu. Dužina rijeke iznosi 388 km, a njen sliv pokriva površinu od oko 20.500 km2.

Vardar izvire u Vrutoku, nekoliko kilometara sjeverno od Gostivara u Republici Makedoniji, prolazi kroz Skoplje, Grčku i ulijeva se u Egejsko more. Rijeka prolazi kroz Tikvešku kotlinu, gdje se u nju ulivaju njene najveće pritoke Crna Reka sa lijeve i Bregalnica sa desne strane.

Makedoniji pripada 80% riječnog toka Vardara (301 km), zbog čega je današnja Makedonija i nosila ime Vardarska banovina u vrijeme Kraljevine Jugoslavije.

Također pogledajteUredi