Van der Waalsov radijus

Van der Waalsov radijus atoma predstavlja polovinu međuatomske udaljenosti dva ista atoma, koji su u dodiru (u tečnom stanju ili u kristalnoj rešetki), ali nisu medusobno povezani ni kovalentnom ni ionskom vezom već vrlo slabom van der Waalsovom vezom. Međuatomska udaljenost zavisi od ravnotežnog stanja izmedu odbojne sile elektronskih oblaka atoma i privlačne van der Waalsove sile. Zbog toga su van der Waalsovi radijusi atoma znatno veći od odgovarajućih kovalentnih (atomskih) radijusa. Npr. van der Waalsov radijus atoma hlora je 180 pm , dok je kovalentni radijus 99 pm. Radi toga je i vrlo mala razlika između ionskog radijusa negativnog iona i njemu odgovarajućeg van der Waalsovog radijusa. Na primjer, ionski radijus iona Cl- je 181 pm a van der Waalsov radijus atoma Cl je 180 pm. [1]

Također pogledajte Uredi

Reference Uredi

  1. ^ Filipović I., Lipanović, S.: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, 1973