Atomski radijus

najmanja udaljenost između istovrsnih atoma

Atomski radijus je najmanja udaljenost između istovrsnih atoma. Ako se odnosi na metal, naziva se metalni radijus i predstavlja polovinu udaljenosti između centara atoma u metalnoj kristalnoj rešetki.[1]

Prikaz atomskih radijusa u periodnom sistemu elemenata

Za elemente koji se vežu kovalentnom vezom, atomski radijus se naziva kovalentni radijus. On predstavlja polovinu udaljenosti između dva kovalentno vezana atoma. Ako se element ne veže sa svojim istovrsnim atomom, onda se izračunava iz podataka u spojevima s drugim atomima.

Element radijus () valentni
Azot 0.71 0.7
Fosfor 1.15 1.1
Sumpor 1.04 1.04
Jod 1.35 1.33

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Dean, J.A. (editor): Lange's Handbook of Chemistry, 15th edition, McGraw Hill, 1999 ISBN 0-07-016384-7