Atomski radijus

najmanja udaljenost između istovrsnih atoma

Atomski radijus je mjera veličine atoma, obično srednja ili tipična udaljenost od sredine jezgra do vanjskih elektrona.

Prikaz atomskih radijusa u periodnom sistemu elemenata

Elektroni, na osnovu kvantne mehanike, nemaju dobro definisan radijus kretanja. Radijus jedinog elektrona vodika u osnovnom stanju je opisan distribucijom vjerovatnoće, iz koje proizilazi da je radijus s najvećom vjerovatnoćom Bohrov radijus. Zbog probabilističke prirode radijusa elektrona, te promjene njihovog ponašanja pri raznim hemijskim vezama, postoji nekoliko različitih veličina koje nose taj naziv.

Ako se odnosi na metal, naziva se metalni radijus i predstavlja polovinu udaljenosti između centara atoma u metalnoj kristalnoj rešetki.[1]

Za elemente koji se vežu kovalentnom vezom, atomski radijus se naziva kovalentni radijus. On predstavlja polovinu udaljenosti između dva kovalentno vezana atoma. Ako se element ne veže sa svojim istovrsnim atomom, onda se izračunava iz podataka u spojevima s drugim atomima.

Element radijus () valentni
Azot 0.71 0.7
Fosfor 1.15 1.1
Sumpor 1.04 1.04
Jod 1.35 1.33

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Dean, J.A. (editor): Lange's Handbook of Chemistry, 15th edition, McGraw Hill, 1999 ISBN 0-07-016384-7