Valencija (hemija)

Međusobnim spajanjem atoma istog elementa nastaju molekule tog elementa, a spajanjem atoma raznih elemenata nastaju hemijski spojevi tačno određenog hemijskog sastava. Drugim riječima, međusobno se spaja tačno određen broj atoma elemenata. Ta osobina atoma nekog elementa da se spaja s određenim brojem atoma nekog drugog elementa naziva se njegovom valencijom (lat. valentia = moć ili kapacitet). [1] Element čiji se atomi obično ne spajaju s više nego jednim atomom bilo kojeg drugog elementa nazivamo monovalentnim, tj. njegova valencija je jedan (npr. vodik). Valencije drugih elemenata možemo onda definisati brojem atoma monovalentnog elementa s kojima se spaja jedan atom tog elementa. Naprimjer, kisik u molekuli vode H2O je dvovalentan (valencija mu je dva). Jedan te isti element može biti u različitim spojevima različito valentan (npr. P2O3 gdje je fosfor trovalentan i P2O5 gdje je fosfor petovalentan).

Higgins-ove čestice

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Filipović, I., Lipanović, S.:Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, 1973