Unutrašnja energija

Unutrašnja energija zavisi od strukture i termodinamičkog stanja tijela, a predstavlja zbir ukupne energije njegovih sastavnih čestica. Unutrašnja energija uključuje sve moguće oblike energije: energija usljed kretanja čestica sistema, energija međudjelovanja nukleusa i elektrona u atomima i molekulama, energija međudjelovanja elektrona, nuklearna energija, energija osciliranja čestica u sistemu, itd. Unutrašnju energiju sistema ne čini kinetička energija kretanja sistema kao cjeline, niti potencijalna energija sistema usljed položaja.

Unutrašnja energija se ne mjeri direktno, već se mjeri ΔU - promjena unutrašnje energije. Ako se proces dešava u zatvorenom sudu (pri konstantnoj zapremini), tada sistem ne vrši nikakav rad i promjena unutrašnje energije je jednaka toploti (q):

Toplota prelazi isključivo sa tijela koje ima višu temperaturu na tijelo niže temperature Prenos se vrši na jedan od sledećih načina:

  1. Direktnim provođenjem (kondukcija)
  2. Zračenjem (iradijacija)
  3. Posrednim prevođenjem ( konvekcija)

Također pogledajte

uredi


  Nedovršeni članak Unutrašnja energija koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.