Ugao između pravih

Neka prave a,b čine uređen par (a,b). Ako su one orjentisane prave onda za ugao između njih uzimamo ugao koji čine poluprave h, k tih pravih i koje imaju smjer pravi a, b.

Ako su prave a i b razlićite prave one čine 4 konveksna ugla, od kojih su dva i dva unakrsna i jednaka ugla. Oni se dopunjavaju.

Uglom između pravih smatramo bilo koji od ta dva ugla.

Ugao između pravih p i q definišemo kao oštar ugao između njihovih normalnih vektora, tj.

Neka su date 2 prave i i neka su njihove jednačine:

ugao između pravih i određen je sa

Ako je prave su normalne tj tj uslov normalnosti je

Prave

i

sijeku se u tački

Ugao koji čine te 2 prave definisan je formulom

Zadane prave su

  • paralelne ako je ili ,
  • normalne ako je ili .

Prave koje prolaze kroz tačku i sa pravom obrazuju ugao imaju jednačinu

IzvoriUredi