Tyrannosaurus rex

Dinosaurusi su bili kičmenjaci slični reptilima, koji su dominirali zemaljskim ekosistemom više od 160 miliona godina, od otprilike prije 230 miliona do prije 65 miliona godina. Tyranosaurus Rex jest hladnokrvni, davno izumrli reptil. Njegova nadmoć nad drugim bićima toga doba i tadašnjeg svijeta je bila na vrlo visokoj razini. Fosilni ostaci tyranosaurusa (dinosaurusa općenito) čuvaju se u Chicagu, a pronašao ih je čikaški paleontolog Paul Sereno.

Tyrannosaurus Rex u Carnegie muzeju

Bili su dugi oko 15 metara, a u uspravnom stavu dostizali su 6 metara visine. Imali su male i nerazvijene prednje udove. Međutim, na snažnom i razvijenom vratu nalazila se ogromna glava s čeljustima punim oštrih zuba. Dostizali su dužinu od 20 centimetara, a zajedno sa kandžama na zadnjim udovima činili ubojito oružje ovog mesoždera. Vid im je bio slabo razvijen i nisu vidjeli životinje koje se nisu kretale, a za otkrivanje lovine mahom su se služili čulom mirisa. Smatra se da nisu mogli potrčati brže od 17 km/h.

Općeprihvaćeno je da su bili lovci, koji su napadali biljoždere mnogo veće od sebe. Neki pak tvrde da su bili spori i nespretni, te u mogućnosti uloviti samo vrlo spore životinje, dok drugi smatraju da je riječ o strvinarima.

Vanjski linkovi uredi