Tepčija je titula srednjovjekovne vlastele koja se javlja u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj. Prema ponudama historičara titula tepčije je još uvijek nedovoljno poznata. Poznatiji vlastelini u Bosni koji su imali titulu tepčije su tepčija Milat (Milatovići) na području Huma i tepčija Batalo u kraljevoj zemlji (Contrata del re). Funkcija tepčije predstavlja se kao dvorjanik koji je učestvovao u poslovima oko raspodjele zemljišnih posjeda, odgajanju mladića (paževa) na vladarevom dvoru, ali i osoba koja je bila sa određenom vojnom funkcijom. Za bosanske prilike funkcija tepčije je još uvijek neriješeno pitanje. Primjetno je da tepčije izostaju u 15. vijeku, te je očito da je njihova funkcija tada zamijenjena nekom drugom, ili je prestala da postoji. Na interesantan način uz tepčije se rijetko navode njihova prezimena i oznaka roda. Kao i u drugim sličnim slučajevima pojedini nasljednici tepčije nosili su prezime Tepačić (Tepčić), ali ne kao odraz nasljednosti funkcije tepčije.

Također pogledajte

uredi