Teodot I

Teodot I Kassiteras (grčki Θεόδοτος Α΄ Κασσιτεράς) bio je grčki plemić, spatharokandidatos i patrijarh Konstantinopolja[1] (1. april 815 – januar 821).[2] Njegov otac je bio plemić Mihael Melissenos (Μιχαὴλ Μελισσηνός), dok je Teodotova tetka bila carica Eudokija (žena Konstantina V).

Ustoličenje patrijarha Teodota.

Teodot je rođen u gradu imenom Nakoleia te je postao savjetnik bizantijskog cara Mihaela I Rangabea, kao i cara Leona V Armenca, kojeg je uspio uvjeriti u ispravnost ikonoklazma. Leon je Teodota postavio za patrijarha 815. te je tako Teodot naslijedio patrijarha Nikifora I, ali je izazvao skandale jer je volio održavati bankete, koji su smatrani potpuno nepotrebnima. Teodota je naslijedio Antonije I Carigradski.

Teodot I
Prethodnik:
Patrijarh Nikifor
Patrijarh Konstantinopolja Nasljednik:
Antonije I Carigradski

ReferenceUredi

  1. ^ Alexander A. Vasiliev. 1952. History of the Byzantine Empire, 324–1453.
  2. ^ J. B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A.D. 802–867). London, 1912.