Telofaza (mitoza)

(Preusmjereno sa Telofaza)

Citokineza je upravo počela formiranjem pukotine (fragmoplasta).
Gore, s lijeva na desno: profaza, prometafaza, metafaza, anafaza i telofaza]]

Telofaza
Dekondenzirani (opruženi) hromosomi su uz jedarnu membranu.
Telofazna pojava ćelijske membrane i nukleolusa

Telofaza (grč. thelos = kraj) je završna faza mitoze. Počinje u momentu kada hromosomi dostignu polove diobenog vretena. Za vreme ove finalne faze mitoze dolazi do despiralizacije hromosoma, oni se izdužuju i postaju slabije vidljivi. Oko hromosoma, na svakom ćelijskom polu, formira se jedrova membrana i pojavljuje se jedarce. Tako su formirana dva nova jedra i time je kariokineza definitivno završena.[1]

Telofazu obično prati početak citokineze, tj. podjele majke ćelije na dvije ćelije kćeri.

Reference Uredi

  1. ^ Sofradžija A., Berberović Lj., Hadžiselimović R.(2003): Biologija za 2. razred opće gimnazije, 39-41. Svjetlost, Sarajevo. ISBN 9958-10-581-0.

Također pogledajte Uredi