Tehnološki sistemi

Tehnološki sistem predstavlja osnovni dio proizvodnog sistema koji omogućava prevođenje ulaznih u izlazne veličine u potrebnom obliku i karakteru. Tehnološki sistem obuhvata liniju ili skup mašina gdje se od sirovina ili poluproizvoda dobijaju gotovi dijelovi ili sklopovi a čine ga:

  • obradni sistemi
  • montažni sistemi
  • sistemi za rukovanje materijalom
  • upravljanje zalihama
  • upravljanje kvalitetom
  • upravljanje alatima i priborom
  • upravljanje održavanjem
  • skladišni sistemi
  • upravljački sistemi