Svjetski dan prava potrošača

Svjetski dan prava potrošača engleski: World Consumer Rights Day prvi je put obilježen 15. marta 1983. godine i od tada se koristi kao važna prilika za pokretanje različitih kampanja. Tako je na 25. godišnjicu, 2008. godine pokrenuta kampanja Junk Food Generation (Generacija nezdrave hrane). Svjetski dan prava potrošača je i proslava solidatnosti unutar međunarodnog pokreta potrošača koji ima zadatak promovirati osnovna prava svih potrošača, zahtijevati poštovanje i zaštitu tih prava, te protestiranje protiv zloupotreba tržišta.

Generacija nezdrave hraneUredi

Riječ je o kampanji koja je imala za cilj boriti se protiv reklamiranja nezdrave hrane djeci.

Vanjski linkoviUredi