Sveta Stolica (Latinski: Sancta Sedes) je biskupska nadležnost Katoličke crkve u Rimu, u kojoj je Biskup uobičajeno poznat kao Papa. To je dominantno biskupsko sjedište, koje formira centralnu upravu Crkve. Kao takvo, diplomatski i u drugim sferama, Sveta stolica djeluje i govori u ime cijele Katoličke crkve. Također je prepoznata od drugih subjekata i od strane međunarodnog prava kao suvereni entitet, rukovođen Papom, sa kojim se mogu uspostavljati diplomatski odnosi.

Bazilika Sv. Petra

Iako se često poistovjećuje sa Vatikanom, Sveta stolica nije isto što i Vatikan grad-država, koji postoji od 1929., dok Sveta Stolica datira još od ranih kršćanskih vremena.

Ambasadori se akredituju, ne u Vatikan, nego u Svetu Stolicu, pa su i papinski izaslanici predstavnici Svete Stolice, a ne Vatikana, grada-države.

U Bosni i Hercegovini postoji diplomatsko predstavništvo Svete Stolice, na čijem čelu se nalazi nuncij i koje se naziva nuncijatura (službeno: Apostolska nuncijatura). Služba nuncija se isto zove nuncijatura (latinski. nuntius - glasnik, vjesnik).

Također pogledajte

uredi