Stonehenge (fon: Stounhendž) je građevina iz neolita i bronzanog doba, smještena u okolini Amensburya u Engleskom okrugu Wiltshire, optrilike 13 km sjeverozapadno od Salisburya. Sastoji se od zemljanih radova okolo kružno postavljenih velikih stojećih kamenova, poznati kao megaliti. Postoji rasprava o starini kamenog kruga, ali većina arheologa smatra da je bio izgrađen između 2500 i 2000. p. n. e. Stariji zemljani radovi okolo kamenog kruga, koji čine najstariji dio građevine, su iz otprilike 3100 godine p. n. e.

Stonehenge
Stonehenge 2010

Ime Stonehenge potiče iz staroengleskih riječi Stanhen i gist, što znači viseći kameni i što danas označuje niz građevina poznate kao henges (hendžs). Arheolozi definiraju henges kao zemljani radovi koji se sastoje od okruglog ograđenog prostora sa unutrašnjom jamom. Kao što se često dogodi u arheološkom nazivlju ovaj izraz je ostatak od starinske upotrebe i Stonehenge se u stvari ne može smatrati henge nalazište jer Stonehengeov nasip je unutar jame. Iako je istovremen sa istinskim neolitskim hengovima i kamenim krugovima, Stonehenge je u mnogim načinima netipičan. Tek je daleko povezan sa drugim kamenim krugovima na Britanskim ostrvima.