Stari grad Drežnik

Stari grad Drežnik je utvrda u naselju Drežnik Grad u općini Rakovica, Karlovačka županija, centralna Hrvatska.

Zračna snimka starog grada Drežnika.

Prema historijskim izvorima, pominje se još 1185. godine. Kroz nekoliko idućih vijekova bio je u posjedu više gospodara, među kojima su bili članovi familija Nelipića, Gisingovaca, Babonića, te od 1321. godine knezova Krčkih (kasnijih Frankopana), i to njihove tržačke grane. Tokom 16. vijeka taj je frankopanski kaštel bio pod stalnom prijetnjom Osmanlija, i ne mogavši se odbraniti od nadmoćnijeg neprijatelja, godine 1592. pao je u njihove ruke. Oslobođen je tek krajem 18. vijeka (tačnije 1788.), na početku austrijsko-turskog rata 1788-1791. godine, i nakon toga korišten je za vojne potrebe.

Utvrđenje se nalazi na litici iznad strmog kanjona rijeke Korane, i to na dijelu gdje Korana, nekoliko kilometara nakon što je nastala na Plitvičkim jezerima, naglo skreće prema istoku da bi kod Tršca činila današnju višekilometarsku granicu Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom. Nalazeći se na lijevoj, sjevernoj obali Korane, Drežnik je bio sastavni dio sistema, odnosno lanca fortifikacija – kordona (pa otuda naziv Kordun za taj region) – za obranu od Turaka, koji je, između ostalih, obuhvaćao i utvrde Tržac, Furjan, Slunj i Cetingrad.

Sam Stari grad Drežnik nepravilnog je četverougaonog oblika, kamenih zidina s dvije četverougaone i jednom okruglom kulom koja se nalazi sa sjeverne strane. Donedavna je bio gotovo potpuno u ruševinama, ali je sada u toku obnova okrugle kule, dok pojedini ostali ruševni dijelovi utvrđenja i dalje iz grmlja strše u vazduh.


Vanjski linkovi uredi