Standardni jezik

idiom koji stanovništvo koristi u svom javnom i formalnom diskursu; normirani jezik koji ima najmanje jednu standardnu varijantu, osim ostalih varijeteta; idiom koji je prošao proces standardizacije

Standardni jezik je normirani jezik društva i kulture koji su ga normirali. Standardni jezik se nameće kroz obrazovanje pravopisom. Pri propisivanju standardnog jezika najviši autoritet ima država, a za nju to obavljaju timovi lingivista i drugih stručnjaka.

Da bi jedan varijetet postao standardnojezična norma, moraju se preduzeti sljedeći koraci:

  1. selekcija
  2. deskripcija
  3. kodifikacija (propisivanje)
  4. elaboracija (razrađivanje)
  5. akceptuacija (prihvatanje)
  6. implementacija
  7. ekspanzija
  8. kultivacija (njegovanje)
  9. evaluacija (vrednovanje)
  10. rekonstrukcija.

Ove faze se mogu odvijati hronološki, ali može doći i do odstupanja, nekada se dvija faze odvijaju paralelno a nekada se neke i preskaču, što zavisi od specifičnih historijskih, kulturnih i jezičnih prilika.

Također pogledajte uredi