Srčane šupljine

Srčane šupljine su četiri šupljine unutar srca. Srčane šupljine su:

Presjek srca sa vidljivim šupljinama