Specifična električna provodljivost

Specifična električna provodljivost (konduktivnost) je mjera za sposobnost materijala da provodi električnu struju.

Specifična električna provodljivost se obično označava kao σ (malo grčko slovo sigma).

Jedinica specifične električne provodljivosti u SI sistemu je simens po metru (1 S/m).

Specifična električna provodljivost materijala može se odrediti ukoliko se znaju geometrijske osobine i konduktancija jednog dijela datog materijala:

,

gdje je: G - konduktancija , S - veličina poprečnog presjeka elementa, l - dužina elementa.

Specifična električna provodljivost metala se smanjuje sa porastom temperature, a poluprovodnika se povećava zajedno sa temperaturom.