Socijalna psihologija

Socijalna psihologija je studij koji istražuje kako društvene okolnosti afektiraju ljudska bića. Znanstvenici u ovom naučnom polju su ujedno i psiholozi i sociolozi obzirom na činjenicu da svi socijalni psiholozi polaze i od pojedinca kao i od grupe kao osnovne jedinice u svojoj analizi. Usprkos sličnostima, ove discipline više teže razlikama u svojim osnovnim ciljevima, postignućima, metodama i terminologijom. Također održavaju posebne akademske žurnale i društva.

Poput drugih nauka kao biofizike i kognitivne nauke i socijalna psihologija je ustvari interdisciplinarno područje. Period kada je postojala ozbiljna saradnja između psihologa i sociologa je bio tokom godina neposredno nakon Drugog svjetskog rata (Sewell, 1989). Unatoč tome što su se ove dvije discipline razdvajale u svojim specijalizacijama i dalje je prisutan određeni nivo međusobnog utjecaja.

Psihologija uredi

Mnogi socijalni psiholozi u svome radu se drže prvobitno psihologije. Njihov pristup koji se u proučavanjima uglavnom usmjerava na individuum teži stavovima da su mišljenja, osjećaji i ponašanje pojedinca pod utjecajem drugih ljudi iz okoline. Istraživače koji se orijentiraju na isključivo psihološki aspekt zanimaju situacije u kojima se odvijaju neposredni socijalni kontakti kao i interakcije između osoba u promjenjivim situacijama. Istraživanja nastoje postići dosljednost u empiriji i kvantitativnosti a obično se vrše u laboratorijskim eksperimentima.

Psiholozi koji se bave socijalnom psihologijom uglavnom se zanimaju za teme kao što su: stavovi, društveno razumijevanje, kognitivna disonanca, društveni utjecaj, kao i pojavama u interpersonalnim odnosima altruizam, agresija. Mogu se izdvojiti i dva utjecajna časopisa koji objavljuju istraživanja iz ovih oblasti a to su američki Journal of Personality and Social Psychology kao i Journal of Experimental Social Psychology.

Sociologija uredi