Slobodan Šijan

Slobodan Šijan (rođen 16. novembra 1946. godine u Beogradu), je slikar, filmski režiser, scenarista i filmski kritičar. U Beogradu je završio slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti i filmsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. U periodu od 1965-1980, aktivno se bavi likovnom umjetnošću. U početku, blizak je grupi Medijala, da bi kasnije svojim radom nastupao u okviru "Nove umjetničke prakse" 1970-tih. Kao režiser, bavio se eksperimentalnim filmom, radio je televizijske emisije i filmove, da bi se početkom 1980-tih uključio i u profesionalnu kinematografiju. Objavio je tekstove o filmu u domaćim i starnim filmskim časopisima, a priredio je i nekoliko knjiga i publikacija o domaćim i stranim filmskim režiserima. Tokom 1990-1991. bio je direktor Jugoslavenske kinoteke u Beogradu. Godine 1996, u anketi Akademije za filmsku umetnost i nauku, organiziranoj povodom 100-godišnjice filma kod nas, njegov film Ko to tamo peva (1980) proglašen je za najbolji jugoslavenski film snimljen tokom posljednjih 50 godina. Profesor je filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti i na Akademiji umjetnosti „Braća Karić“ u Beogradu.

Slobodan Šijan

Filmografija uredi