Složeni red je jedan od nižih redova klasične arhitekture i složen je kombinacijom zavojaka jonskog reda sa akantus listovima korintskog reda. Zavojci na složenom redu su veći, mada red ima također i ehinus sa egg-and-dart ornamentikom između zavojaka. Stub složenog reda je 10 dijagonala (dijagonala stuba) visok, što ga čini i najvitkijim od svih stubova klasične arhitekture.

Složeni red

Do renesanse složeni red nije bio kategorisan kao zaseban red, već kao kasnija rimska forma korintskog reda. Prvi primjer korištenja složenog reda je na Titus kapiji na Rimskom forumu, izgrađenoj 82. n. e.