Sinonimi (grč. συνώνυμος – sinōnimos = istoimen, istog imena) – u lingvistici – su istoznačnice (istovjetnice) ili sličnoznačnice, odnosno dva ili više leksema (dijelova riječi sa osnovnim značenjem) jednakog ili sličnog značenja. To su sinonimi kada su zamjenljivi u svim kontekstima u kojima se pojavljuju. Takvi termini se označavaju kao potpuni ili apsolutni sinonimimi, pri čemu se podrazumijeva da su to jednoznačni leksemi koji se ne razlikuju ni prema konotacijskim vrijednostima. Među primjerima se tradicijski navode: hrabar/kuražan, cesta/put, vatra/oganj/plamen ili dućan/trgovina, a najčešće se uključuju i sinonimne tuđice, kao što su računar/kompjuter, glazba/muzika i sl. Pojava sinonima se označava kao sinonimija.[1][2][3]

U suvremenijim teorijskim pristupima smatra se da ne postoje potpuni ili apsolutni sinonimi. Arhaizmi, neologizmi, posuđenice, regionalizimi i lokalizmi itd. pridaju svakom leksemu različita semantička obilježja ili konotacijske vrijednosti, po kojima se međusobno razlikuju, što utiče i na različitost njihove rasprostranjenosti i upotrebe. Zato je mnogo raširenije mišljenje da postoje samo djelomični sinonimi, tj. parasinonimi ili paronimi. Oni podrazumijevaju da je jedan leksem višeznačan ili da su oba višeznačna i da se ne podudaraju u svim nijansama i kontekstima značenja njihove semantike. Npr., karta i ulaznica podudaraju se samo u jednom dijelu semantičke strukture imenice karta. Parasinonimi ili paronimi bliskoznačni su riječi između kojih je razlika očita u njihovoj distribuciji u istom kontekstu. Tako su npr. leksemi pošten i čestit parasinonimi jer su zamjenljivi u većini slučajeva, kao npr.: pošten / čestit čovjek, obrok, posao itd., ali nisu zamjenljivi u kontekstu biti pošten prema nekomu ili nečemu.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

 1. ^ Klaić B. (2007): Rječnik stranih riječi. Školska knjiga, Zagreb.
 2. ^ Čedić I. (2008): Osnovi gramatike bosanskog jezika. Institut za jezik, Sarajevo, ISBN 9958-620-04-7 pogrešan ISBN.
 3. ^ Čedić I. (2010): Rječnik bosanskog jezika – 2. izdanje. Institut za jezik, Sarajevo, ISBN 978-9958-620-13-3.

Vanjski linkovi uredi

Sinonimi na stranim jezicima:

 • Graph Words - Online tool for visualization word relations
 • Synonyms.net - Online reference resource that provides instant synonyms and antonyms definitions including visualizations, voice pronunciations and translations
 • English/French Semantic Atlas - Graph words relations in English, French and gives cross representations for translations - offers 500 searches per user per day.
 • Synonym Finder - Synonym finder including hypernyms in search result
 • how to say - Online Synonym finder
 • Synonymosum - Online Synonym Dictionary - words and their synonyms
 • Thesaurus - Online synonyms in English, Italian, French and German
 • Woxikon Synonyms - Over 1 million synonyms - English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Swedish and Dutch
 • Freedictionary.com Free online English thesaurus and dictionary containing synonyms, related words, antonyms, definitions, idioms and more
 • Power Thesaurus - Thesaurus with synonyms ordered by rating
 • FindMeWords Synonyms - Online Synonym Dictionary with definitions