Simfonija br. 8 (Mozart)

Simfonija br. 8 u D-duru, (KV 48), je simfonija koju je komponirao Wolfgang Amadeus Mozart 13. decembra 1768. Komponirana je u Beču, u vrijeme kada je porodica Mozart već trebala da se vrati kući u Salzburg. U pismu njegovom prijatelju u Salzburgu, Lorencu Hagenaueru, Leopold Mozart je napisao o kašnjenju da: "nismo mogli ranije obaviti svoje poslove, iako sam to naporno pokušavao učiniti". Potpis na originalnom notnom tekstu Simfonije br. 8 je danas sačuvan u Staatsbibliothek Preusischer Kulturbesitz u Berlinu.

Struktura uredi

Simfonija br. 8 u D-duru ima četiri stavka i napisana je za dvije oboe, dva roga, dvije trube, timpane i gudače. Uključivanje truba i timpana je neuobičajeno za Mozartove rane simfonije. To je opisano kao "ceremonijalni posao."

Četiri stavka u ovoj simfoniji su:

  1. Allegro, 3/4
  2. Andante, 2/4
  3. Menuet i Trio, 3/4
  4. Molto allegro, 12/8

Uvod u stavak Allegro:

 

Uvod u stavak Andante:

 

Uvod u stavak Menuetto:

 

Uvod u stavak Molto allegro:

 

Prvi stavak počinje sa silaznim melodijskim skokovima na violini za kojima slijede ljestvične figure. Ove grupe melodijskih figura se izmjenjuju između gudača i puhača.

Drugi stavak je samo za gudače i počinje sa uskim melodičnim opsegom koji se širi prema kraju drugog stavka.

Treći stavak je Menuet pun brzih melodijskih nizova i uključuje trube i timpane, ali ne tokom Tria.

Posljednji stavak je Gigue, čija glavna tema neuobičajeno ne prekida četvrti stavak.

Literatura uredi

  • Kenyon, Nicholas: The Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6
  • Zaslaw, Neal: Mozart's Symphonies: Context, Performance Practice, Reception OUP, Oxford 1991 ISBN 0-19-816286-3