Simfonija br. 6 (Mozart)

Simfonija br. 6 u F-duru, KV 43, komponirana je 1767. godine. Prema Alfredu Einsteinu u reviziji kataloga Köchel iz 1937. godine, verzija simfonije koju je komponirao Wolfgang Amadeus Mozart, vjerovatno je započeta u Beču, a završena je moravskom gradu Olomoucu, gdje je porodica Mozart pobjegla da izbjegne bečku epidemiju boginja.

Simfonija ima četiri stavka, a ovo njegova prva simfonija komponirana u F-duru. Premijerno je bila izvedena u Brnu 30. decembra 1767. godine. Mozartov potpis na originalnom notnom tekstu se danas čuva u Biblioteci Jagiellońska u Krakovu.

Stavci i instrumentacija

uredi

Instrumentacija za prvu koncertnu izvedbu smofonije bili su: dvije flaute, dvije oboe, dva roga, fagot, gudači i klavirski continuo. Flaute se koriste u drugom stavku umjesto oboe. Po prvi put u njegovim simfonijama, Mozart koristi dva obavezna dijela za viole. Ovo je prva Mozartova simfonija u četiri stavka, u kojoj prvi put uvodi menuet i trio, što je uobičajeno u mnogim njegovim kasnijim simfonijima. Stavci su:

  1. Allegro, 4/4
  2. Andante, 2/4
  3. Menuet i Trio, 3/4
  4. Allegro, 6/8

Uvod u stavak Allegro

 

Uvod u stavak Andante:

 

Uvod u stavak Menuet i Trio:

 

Trio :

 

Uvod u stavak Allegro:

 

U Andante stavku Mozart koristi muzičku temu iz njegove rane latinske opere Apollo et Hyacinthus KV 38, u kojem "melodije prigušenih violina idu preko isprekidanog pizzicata i podijeljene viole, stvarajući odličan efekat."

Premijerna izvedba

uredi

Simfonija br. 6 u F-duru bila je dio koncertnog progama koji je organizovao grof von Schrattenbach, brat nadbiskupa iz Salzburga, na kojem je nastupala porodica Mozart (Leopold Mozart, 11-godišnji Wolfgang Amadeus i 15-godišnja Marija) 30. decembra 1767. godine u Taverni u Brnu. Povodom ovog muzičkog događaja lokalni sveštenik je zabilježio: "Prisustvovao sam muzičkom koncertu u kući u gradu poznatoj kao "Taverna." Na koncertu su svirali jedan jedanaestogodišnji salcburžanin i njegova petnaestogodišnja sestra, uz pratnju raznih muzičkih instrumenata koje su svirali stanovnici Brna, a bili su predmet njihovog divljenja."

Literatura

uredi
  • Brown, A. Peter: The Symphonic Repertoire (Volume 2). Indiana University Press, Bloomington and London 2002 ISBN 025333487X.
  • Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6.
  • Zaslaw, Neal: Mozart's Symphonies:Context, Performance Practice, Reception OUP, Oxford 1991 ISBN 0-19-816286-3.