Sima (latinski:cyma) je arhitektonski izraz za profilaciju duplog zaobljenja, udubljena na jednom kraju i ispupčena na drugom. Ako je udubljeni dio profilacije iznad onda se koristi izraz "sima rekta" a ako je ispupčeni dio viši onda se koristi "sima reversa". Kad je krunska profilacija glavnog vijenca u sima obliku takva profilacija se nazima "simatijum" (cymatium).

Sima i sjena koju stvara

Također pogledajteUredi