Savezne države Brazila

Brazil je savezna država koja se sastoji od 27 federalnih jedinica prvog nivoa: 26 saveznih država i federalnog (saveznog) distrikta, u kojem je glavni grad Brasília. Pored ove podjele, Brazil je, geopolitički gledano, podijeljen i na pet regija, koje se još nazivaju i makroregijama. Svaka se sastoji od tri ili više saveznih država. Iako je službeno priznata, ova podjela nema veliku primjenu ni političke učinke, osim u slučaju usmjeravanja vladinih programa sa saveznog nivoa.

Podjela Brazila na savezne države

Brazilske države

uredi
 
Podjela Brazila na regije gdje je:
Br. Zastava Država Skraćenica Glavni grad Površina (km2) Stanovništvo (2005) Gustina (2005) GDP (% ukupnog) (2004) GDP per capita (US$) (2004) HDI (2000) Pismenost (2003) Mortalitet novorođenčadi (2002) Životni vijek (2004)
1.   Acre AC Rio Branco 1.525.814,0 656.043 430,00 3.242.123 (2,0%) 5.143 697,000 84% 332,0 708,0
2.   Alagoas AL Maceió 277.677,0 3.015.912 10.861,00 11.556.013 (7,0%) 3.877 649,000 70% 577,0 660,0
3.   Amapá AP Macapá 1.428.146,0 594.587 416,00 3.720.013 (2,0%) 6.796 753,000 91% 249,0 698,0
4.   Amazonas AM Manaus 15.707.457,0 3.232.330 205,00 35.889.111 (21,0%) 11.434 713,000 94% 208,0 734,0
5.   Bahia BA Salvador 5.646.927,0 13.815.334 2.446,00 86.882.488 (49,0%) 6.350 688,000 79% 387,0 714,0
6.   Ceará CE Fortaleza 1.488.256,0 8.097.276 5.440,00 33.261.175 (19,0%) 4.170 700,000 78% 351,0 696,0
27.   Federalni distrikt DF Brasília 58.221,0 2.333.108 40.073,00 43.522.926 (25,0%) 19.071 (US$) 844,000 96% 175,0 749,0
7.   Espírito Santo ES Vitória 460.775,0 3.408.365 7.397,00 34.488.268 (20,0%) 10.289 765,000 90% 209,0 731,0
8.   Goiás GO Goiânia 3.400.867,0 5.619.917 1.652,00 41.316.658 (23,0%) 7.501 776,000 90% 207,0 728,0
9.   Maranhão MA São Luís 3.319.833,0 6.103.327 1.838,00 16.547.977 (9,0%) 2.748 636,000 77% 463,0 668,0
10.   Mato Grosso MT Cuiabá 9.033.579,0 2.803.274 310,00 27.935.132 (16,0%) 10.162 773,000 90% 215,0 726,0
11.   Mato Grosso do Sul MS Campo Grande 3.571.250,0 2.264.468 634,00 19.954.505 (11,0%) 8.945 778,000 91% 192,0 732,0
12.   Minas Gerais MG Belo Horizonte 5.865.283,0 19.237.450 3.279,00 166.564.882 (94,0%) 8.771 773,000 89% 208,0 741,0
13.   Pará PA Belém 12.476.895,0 6.970.586 558,00 34.196.694 (19,0%) 4.992 723,000 90% 273,0 714,0
14.   Paraíba PB João Pessoa 564.398,0 3.595.886 6.371,00 14.863.913 (9,0%) 4.165 661,000 75% 455,0 683,0
15.   Paraná PR Curitiba 1.993.149,0 10.261.856 5.148,00 108.699.740 (62,0%) 10.725 787,000 93% 207,0 735,0
16.   Pernambuco PE Recife 983.116,0 8.413.593 8.558,00 47.697.268 (27,0%) 5.730 705,000 79% 448,0 675,0
17.   Piauí PI Teresina 2.515.292,0 3.006.885 1.195,00 8.611.106 (5,0%) 2.892 656,000 72% 331,0 682,0
18.   Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 436.961,0 15.383.407 35.205,00 222.564.408 (126,0%) 14.639 807,000 96% 195,0 724,0
19.   Rio Grande do Norte RN Natal 527.968,0 3.003.087 5.688,00 15.906.902 (9,0%) 5.370 705,000 77% 419,0 698,0
20.   Rio Grande do Sul RS Porto Alegre 2.817.485,0 10.845.087 3.849,00 142.874.611 (81,0%) 13.320 814,000 95% 154,0 745,0
21.   Rondônia RO Porto Velho 2.375.762,0 1.534.594 646,00 9.744.908 (6,0%) 6.238 735,000 92% 246,0 706,0
22.   Roraima RR Boa Vista 2.242.990,0 391.317 174,00 1.864.318 (1,0%) 4.881 746,000 91% 178,0 693,0
23.   Santa Catarina SC Florianópolis 953.462,0 5.866.568 6.153,00 70.208.541 (40,0%) 12.159 822,000 95% 182,0 748,0
24.   São Paulo SP São Paulo 2.482.094,0 40.442.795 16.293,00 546.607.616 (309,0%) 13.725 820,000 95% 174,0 737,0
25.   Sergipe SE Aracaju 219.103,0 1.967.761 8.981,00 13.121.517 (7,0%) 6.782 682,000 90% 406,0 703,0
26.   Tocantins TO Palmas 2.776.209,0 1.305.728 470,00 4.768.864 (3,0%) 3.776 710,000 83% 284,0 707,0