Ruska pravda je najstarija zbirka ruskih zakona. Ruska pravda nastala je u 11. i 12. vijeku. U njoj su sabrani kneževske odredbe i naredbe koje su izdavali tadašnji ruski kneževi. Zakoni koji su uvršteni u Rusku pravdu sačinjeni su na osnovu običajnog prava i prilagođeni potrebama vladajućih slojeva ruskog društva. Prve odredbe potiču iz 1016. iz vremena vladavine kneza Jaroslava Mudrog. Kasnije slijede dopune njegovih nasljednika. Zakonik obuhvata različite kazne za ubistva, tjelesne povrede, naknade za učinjenu štetu i druge. Ruska pravda je najbolji izvor za proučavanje društva u ranofeudalnoj ruskoj državi.

Također pogledajte

uredi