Rog predstavljaju rožne izrasline na glavi šupljorožaca (Bovidae) i slične izrasline kod nekih drugih životinja kao što su nosorog, žirafa, jelen, narval i dr, a građeni su od keratina. U prenesenom smislu se tako nazivaju i slične izrasline recimo kod nekih insekata.

Rogovi kod ovce

Kod nosoroga je rog krupna izraslina koju tvore slijepljene čekinje, dok je kod bovida (između ostalih goveda, antilope, koze, ovce) riječ o šupljoj navlaci preko koštane izrasline na glavi. Bovidi se stoga nazivaju šupljorošcima.

Izraz koji koriste lovci kad govore o "trofejnim rogovima" i pri tome misle na "rogove" srndaća i jelena, nije tačan, jer je kod ovih vrsta riječ o izraslinama koje se tvore od koštane tvari. Jednako tako, narval ima izraslinu koja je zapravo kljova a ne rog.

Rogovi su razvijeniji kod muških jedinki, ali se nalaze i kod ženki. Kod mužjaka se pretežno koriste u borbama sa drugim mužjacima, ali i za zavođenje ženki.

Također pogledajte uredi