Robert Gallo

Robert Charles Gallo, američki biomedicinski istraživač, je rođen 23. marta, 1937. u Waterbury, Connecticut, u radničkoj porodici italijanskih imigranata. On je najviše poznat po svom ko-otkriću virusa HIV, prenosioca koji je odgovoran za AIDS, i imao je glavno učešće u HIV istraživanjima koja su slijedila.

Robert Gallo je poznati biomedicinski istraživač.

Robert Gallo je direktor Instituta za humanu virologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Maryland. On je sa dvojicom svojih dugogodišnjih naučnih saradnika, Robert R. Redfield-om i William A. Blattner-om, koosnivač instituta, 1996., zajedno sa partnerima državom Maryland i Gradom Baltimore-om. U 2005., Gallo je suosnovao Profectus BioSciences, Inc., koja razvija i komercijalizira tehnologije da smanji smrtnost uzrokovanu ljudskim virusnim bolestima, uključujući HIV.

Gallo je diplomirao biologiju 1959. na Providence College, a doktorirao na Jefferson Medical College u Philadelphia, Pennsylvania, 1963. Bio je istraživač i na Nacionalnom institutu za rak.

Gallo je izjavio da ga je rana smrt sestre, koja je bolovala od leukemije, ponukala da izabere profesiju. Gallo je mnogo svog istraživačkog rada utrošio baš u istraživanju leukemije.