Regia

Regia (fonol.:Ređija) je bila sjedište najvišeg rimskog svećenika (latinski:Pontifex Maximus) u doba rane rimske republike od 6. vijeka p. n. e. Nalazila se pored Svetog puta na Rimskom forumu. Regia se koristila kao sjedište sveštenika i biblioteka religijskih podataka. Bila je trouglastog oblika u planu i uništena je u požaru 148. p. n. e. Regija je bila obnovljena te još jednom izgorjela nakon toga da bi 36. p. n. e. bila ponovo izgrađena ovog puta od mramora.

Karta antičkog Rima