Welcome to the Bosnian Wikipedia. Bushido 21:50, 23 decembar 2007 (CET)