Vakuumski računari

(Preusmjereno sa Prva generacija računara)

Prvi računari su koristili vakuumske cijevi. Bili su ogromni, skupi, nepraktični i bili su veliki potrošači električne energije, stvarali veliku količinu toplote, te su zauzimali skoro čitavu sobu. No, ipak to je bio samo početak, pa su prvi računari radili na čistom mašinskom kodu (binarni kod) i mogli rješavati samo jedan problem odjednom, a prikaza na koji smo navikli (monitor) nije bilo, rezultati su bili prikazani na papiru pomoću tadašnjih printera.

Računar UNIVAC
Računar ENIAC

UNIVAC i ENIAC su samo od nekih tipova tadašnjih računara.

Spisak tipova računara prve generacijeUredi

 • Atanasoff–Berry Computer, 1942 Nije Turing mašina u potpunosti
 • Colossus computer, 1943 - Specijalna namjena, kriptoanaliza
 • ENIAC, 1946
 • IBM SSEC, 1948
 • IBM 604, 1948
 • Manchester Small-Scale Experimental Machine, 1948
 • IBM CPC, 1949
 • Manchester Mark 1, 1949
 • CSIRAC, 1949
 • EDSAC, 1949
 • BINAC, 1949
 • UNIVAC 1101, 1950
 • SEAC, 1950
 • SWAC, 1950
 • Magnetic Drum Digital Differential Analyzer, 1950
 • Harvard Mark III, 1950
 • Pilot ,1950
 • EDVAC, 1951
 • Harwell Dekatron Computer, 1951
 • Whirlwind, 1951
 • UNIVAC I, 1951
 • ORDVAC, 1951
 • LEO I, 1951
 • Remington Rand 409, 1952
 • Harvard Mark IV, 1952
 • IAS machine, 1952
 • ILLIAC I, 1952
 • MANIAC I, 1952
 • IBM 701, 1952
 • BESM-1, BESM-2, 1952
 • JOHNNIAC, 1953
 • IBM 702, 1953
 • UNIVAC 1103, 1953
 • RAYDAC, 1953
 • Strela računar, 1953
 • IBM 650, 1954
 • IBM 704, 1954
 • IBM 705, 1954
 • BESK, 1954
 • IBM NORC, 1954
 • UNIVAC 1102, 1954
 • DYSEAC, 1954
 • CALDIC, 1955
 • English Electric DEUCE, 1955
 • ICT 1200 series, 1955
 • IBM 305 RAMAC, 1956
 • Bull Gamma 3, 1956
 • Bendix G-15, 1956
 • LGP-30, 1956
 • UNIVAC 1103A, 1956
 • FUJIC, 1956
 • Ferranti Pegasus, 1956
 • SILLIAC, 1956
 • RCA BIZMAC, 1956
 • Zuse Z22, 1957
 • DASK, 1957
 • Stantec Zebra, 1957
 • UNIVAC 1104, 1957
 • Ferranti Mercury, 1957
 • IBM 610, 1957
 • FACIT EDB 2, 1957
 • MANIAC II, 1957
 • MISTIC, 1957
 • MUSASINO-1, 1957
 • IBM 709, 1958
 • UNIVAC II, 1958
 • UNIVAC 1105, 1958
 • AN/FSQ-7, 1958 najveći ikada napravljeni računar sa vakuumskim cijevima. 52 sunapravljena za Project SAGE.
 • Ural serija, 1959–1964
 • Ferranti Perseus, 1958
 • France SEA CAB 303, 1958
 • TIFRAC, 1960
 • CER-10, 1960
 • Philips Pascal, 1960
 • Sumlock ANITA kalkulator, 1961
 • UMC-1, 1962

Također pogledajteUredi