Prevođenje

Pod pojmom prevođenje u nauci o jeziku podrazumijeva se:

  • prenošenje nekog (uglavnom napisanog) fiksnog teksta iz polaznog (originalnog) jezika u ciljni jezik.
  • rezultat tog procesa koji se još naziva i prijevod.

Prevođenje (koji vrši prevodilac) zajedno sa tumačenjem (kojeg vrši sudski tumač) spadaju pod pojam jezičkog i kulturnog posredovanja. Razlika između tumača i prevodioca je najčešće u tome što prevodilac prijevod daje u obliku teksta dok tumač ne piše prevedeni govor nego ga usmeno prenosi.

U didaktici govora se često koristi pojam medijacije. Tim pojmom se obuhvataju oba navedena procesa (tumačenja i prevođenja), tako da se pod pojmom medijator smatra osoba koja je u posredničkoj ulozi između dvije ili više osoba koje pričaju zajednički jezik.

Mašinski potpomognuto prevođenjeUredi

Mašinsko prevođenje je pokušaj da se pomoću računarskih programa automatski provede proces prevođenja. Međutim, do danas kvalitet računarskog prevođenja do danas nije dostiglo stepen ljudskog prevođenja, mada se dosta kratki jednostavni tekstovi mogu lahko i kvalitetno prevesti mašinskim putem. Naprimjer, u Kanadi je uveden sistem automatskog prevođenja tekstova koji sadrže podatke o vremenskoj prognozi.