Prerafaeliti

Prerafaeliti ili bratsvo prerafaelita je umjetnička antiakademska grupa koja je 1848. godine osnovana u Londonu sa ciljem da reformiše englesku umjetnost. Njegovi glavni članovi bili su William Holman Hunt, John Everett Millais i Dante Gabriel Rossetti. Trojici osnivača uskoro su se pridružili William Michael Rossetti, James Collinson, Frederic George Stephens i Thomas Woolner. Sedmorica mladih ljudi obrazovali su Prerafaelitsko bratstvo, čija je svrha bila da raskine sa lošim ukusom i praznom izvještačenošću toga vremena i da unese nove prave ideje, iskreno proučavanje prirode i temeljan zanat. Bratstvo je nastojalo da ponovo oživi duh razdoblja koje je prethodilo Rafaelu.

Ofelija, John Everett Millais
Hrist u kući svojih roditelja, John Everett Millais, 1850
Buđenje savjesti, William Holman Hunt, 1853.
Blagovijest, Dante Gabriel Rossetti, 1850.

Tipične stilske oznake su naturalistički način slikanja sa jasnom linearnošću i snažnim koloritom, kao i upotreba simboličnih i erotičnih elemenata i dekorativni efekat.

Od trojice osnivača pokretu je ostao vjeran samo Holman Hunt. Orginalni članovi su se razdvojili da bi radili na drugim stilovima i projektima. Njihovo znanje i vještina koji su osnovali ostala je kao inspiracija i kao vodić umjetnicima koji su ih sljedili.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi