Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

nema sažetka izmjene
m (Zaštitio je stranicu "Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine" ([Uređivanje=Dopušteno samo automatski potvrđenim korisnicima] (ističe 08:02, 7 juni 2019 (UTC)) [Premještanje=Dopušteno samo automatski potvrđenim korisnicima] (ističe 08:02, 7 juni 2019 (UTC))))
No edit summary
| lider_ime1 = [[Miloš Trifković]]<ref>{{Cite web |url=http://www.anubih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=484&lang=ba |title=PREDSJEDNIŠTVO ANUBIH |work=anubih.ba |accessdate=20. 1. 2017}}</ref>
| lider_vrsta2 = Potpredsjednik
| lider_ime2 = [[Lidija Lincender-Cvijetić]]
| lider_vrsta3 = Potpredsjednik
| lider_ime3 = [[Adila Pašalić-Kreso]]
| lider_vrsta4 = Generalni sekretar
| lider_ime4 = [[Zijo Pašić]]
| ključne_osobe =
| glavni_organ =
 
[[Datoteka:ANUBiH 24022014379.jpg|mini|Ploča sa natpisom: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine]]
'''Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)''' je najviša naučna i umjetnička državna institucija [[BiH|Bosne i Hercegovine]].
 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno Zakonom (Sl. l. NR BiH 14/51) 1951. godine. Naučno društvo je funkcioniralo sve dok [[Skupština SR Bosne i Hercegovine]] 1966. godine nije donijela Zakon (Sl. l. SR BiH 22/66) prema kojem je Naučno društvo Bosne i Hercegovone preraslo u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, najvišu naučnu i umjetničku instituciju Bosne i Hercegovine.
 
Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uvjerenja svojih članova.
Na osnovu glasanja za članove Predsjedništva ANUBiH izabrani su:
 
# Akademik [[Miloš Trifković]] – predsjednik ANUBiH
# Akademkinja [[Lidija Lincender Cvijetić]] – potpredsjednica ANUBiH
# Akademkinja [[Adila Pašalić Kreso]] – potpredsjednica ANUBiH
# Akademik [[Zijo Pašić]] – generalni sekretar ANUBiH
 
===Odjeljenja===
 
== Međunarodna saradnja ==
Dok je [[SR Bosna i Hercegovina]] bila dio [[SFRJ|SFR Jugoslavije]], Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.
 
Nakon proglašenja Bosne i Hercgovine nezavisnom državom (1992), ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:
 
* [[Austrijska akademija nauka]]
* [[Bugarska akademija nauka]]
* Crnogorska akademija nauka i umjtnostiumjetnosti
* Hrvatska akademija znanosti  i umjetnosti
* Mađarska akademija nauka
Izdavačke aktivnosti definirane su Zakonom i Statutom koji obuhvataju periodična (serijska) i povremena izdanja. Akademija, kao izdavač ili suizdavač objavljuje određeni broj naučnih i umjetničkih radova. Detaljan pregled svih izdanja ANUBIH je dostupan po zahtjevu.
 
'''RADOVI'''* '''-''' Radovi(Časopisi i Periodična izdanja naučnih radova ocijenjenih i prihvaćenih od strane odjeljenja)
 
'''DIJALOG''' - (Časopis za filozofska i društvena pitanja); ISSN 0350-6177