Porota

Porota je bio mješoviti sud u srednjem vijeku. Suprotstavljene snage nisu nalazile rješenja u međusobnom poravnavanju, pa su birali određen broj zastupnika koji bi spor rješavao. Porota se najčešće primjenjuje u slučajevima kada se radilo o suprotstavljenim stranama iz različitih država, pa se otuda naziva i mješovita porota. U srednjovjekovnoj Bosni takvi su primjeri u sporovima između Bosanaca i stranaca. Obje strane bi ponudile jednak broj članova porote i oni bi rješavali nastali spor i morali ponuditi rješenje koje je bilo obavezno za obje strane. Svakako se radilo o kompromisima koje su među većim brojem prisutnih lakše dolazili u obzir. U odnosima Bosne i Dubrovnika najznačajniji spor rješavan putem porote je utvrđivanje granice između posjeda vojvode Sandalja Hranića Kosače i Dubrovčana nastao nakon prodaje Sandaljevog dijela Konavala Dubrovčanima. On je riješen 1428. detaljnim utvrđivanjem granice prema konavoskim Planinama i Dračevici.