Porodica

Porodica je osnovna socijalna grupa u društvu, i obično se sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove djece. Porodica je i grupa ljudi koji dijele zajedničke vrijednosti i imaju zajedničke ciljeve, i obično žive u istoj kući, stanu, prebivalištu. Svi članovi domaćinstva koji su pod jednim krovom su porodica. To je i grupa ljudi koji imaju zajedničke pretke, zajedničko porijeklo.

Family

Cosa Nostra, nezavisna organizovana kriminalna grupa, koja djeluje na lokalnom nivou, naziva sebe porodicom.

Postoje porodice u biologiji, lingvistici, hemiji i matematici.

Također pogledajteUredi