Popis stanovništva u Hrvatskoj 1991 (Titova Korenica)

Popis stanovništva u Hrvatskoj je izvršen u martu 1991. godine, kao dio Popisa stanovništva u Jugoslaviji. Po popisu stanovništva na površini od 1.148 km2 1991. godine u općini Titova Korenica živjelo je 11.393[1][2] stanovnika raspoređenih u 67[2] naseljenih mjesta.

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991. uredi

Apsolutna etnička većina:

  •   Srbi (54)
  •   Hrvati (10)
  • Jedno selo bez stanovnika

Relativna etnička većina:

Nacionalni sastav stanovništva općine Korenica, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Hrvati Jugosloveni Muslimani ostali
Bjelopolje 163 143 6 6 7 1
Breštane 46 1 40 0 4 1
Bunić 399 368 20 5 0 6
Vedašić 40 38 0 2 0 0
Visuć 374 365 1 7 0 1
Vranovača 160 159 0 0 0 1
Vrelo Koreničko 165 163 0 1 0 1
Vrpile 46 46 0 0 0 0
Gornji Vaganac 304 0 300 0 1 3
Grabušić 126 124 0 1 1 0
Gradina Korenička 112 100 2 9 0 1
Debelo Brdo 206 206 0 0 0 0
Donji Vaganac 184 85 89 10 0 0
Donji Mekinjar 274 256 2 2 7 7
Drakulić Rijeka 10 10 0 0 0 0
Željava 150 125 12 4 1 8
Zaklopača 23 23 0 0 0 0
Jagodnje 48 3 44 0 0 1
Jasikovac 45 28 0 0 0 17
Jezerce 1.004 629 153 108 6 108
Jošan 227 223 2 0 0 2
Kalebovac 58 54 0 2 0 2
Kapela Korenička 24 24 0 0 0 0
Klašnjica 18 18 0 0 0 0
Kozjan 50 48 2 0 0 0
Komić 153 152 0 1 0 0
Kompolje Koreničko 112 103 5 1 1 2
Končarev Kraj 12 11 0 0 0 1
Korana 64 1 61 0 0 2
Krbava 134 123 9 2 0 0
Krbavica 152 150 0 1 0 1
Kurjak 134 131 1 0 0 2
Ličko Petrovo Selo 284 255 3 16 7 3
Mihaljevac 98 93 0 2 0 3
Mutilić 84 79 1 1 0 3
Novo Selo Koreničko 78 59 19 0 0 0
Ondić 135 135 0 0 0 0
Oravac 71 69 0 1 0 1
Pećane 118 118 0 0 0 0
Plitvica Selo 192 139 19 17 0 17
Plitvička Jezera 0 0 0 0 0 0
Plitvički Ljeskovac 74 68 4 2 0 0
Podlapača 205 4 199 0 0 2
Poljanak 160 5 145 1 1 8
Poljice 45 45 0 0 0 0
Ponor Korenički 19 19 0 0 0 0
Prijeboj 28 2 13 10 1 2
Rastovača 115 5 104 2 0 4
Rebić 63 63 0 0 0 0
Rešetar 190 164 25 0 0 1
Rudanovac 52 42 2 7 0 1
Svračkovo Selo 182 176 1 0 0 5
Sertić Poljana 38 2 36 0 0 0
Smoljanac 256 3 246 0 0 7
Srednja Gora 115 115 0 0 0 0
Titova Korenica 1.716 1.519 49 84 3 61
Tolić 68 52 15 1 0 0
Trnavac 37 37 0 0 0 0
Tuk Bjelopoljski 87 82 0 3 1 1
Udbina 1.162 934 73 71 51 33
Frkašić 111 107 0 3 0 1
Homoljac 46 44 0 1 0 1
Čanak 302 1 293 0 0 8
Čojluk 40 39 0 0 0 1
Čujića Krčevina 28 26 0 0 1 1
Šalamunić 121 118 0 1 0 2
Šeganovac 56 56 0 0 0 0
ukupno 11.393 8.585 1.996 385 93 334

Reference uredi

Literatura uredi

  • Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine